ინგლისური, რუსული

ჯაბა ხმალაძე

დირექტორი

სამუშაო გამოცდილება

 • გენერალური დირექტორი, შპს გარდაბნის თბოსადგური, 10.2019 – 06. 2022
 • გენერალური დირექტორი, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, 02.2018 - 10.2019
 • ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური, 01.2011 - 02.2018
 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, 05.2010 - 01.2011
 • შემოწმებისა და ფინანსური მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გენერალური ინსპექცია, 07.2008 - 05.2010
 • მეთოდოლოგიური და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მეთოდოლოგიური სამმართველოს სპეციალისტი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, 10.2007 - 07.2008
 • იურიდიული დეპარტამენტის მეთოდოლოგიური სამმართველოს სპეციალისტი, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, 07.2007 - 09.2007
 • იურისტი (სტაჟიორი), შპს „MJO“ ნოდარ მჭედლიშვილის იურიდიული სამსახური, 05.2006 - 07.2007

განათლება

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2002 - 06.2007 სამართალმცოდნე, საერთაშორისო სამართალი მაგისტრი
 • ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 08.2014-08.2014 ბიუჯეტის პროექტების შედგენა და განხილვა
 • ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 12.2013-12.2013 პროექტების მართვა
 • ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 08.2013-09.2013 პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია
 • Civil service bureau, 07.2013-07.2013 E-GOVERMANCE
 • MUK Training Center, 05.2012-05.2012
 • ITIL Service Design
 • MUK Training Center, 11.2011-11.2011 ITIL version 3 Foundation Examination
 • Energy Regulators Regional Association, 05.2008-06.2008 Introduction to Elactricity Markets