შვილობილი კომპანიები

ფონდის წილობრივი მონაწილეობა

 • 01

  შპს „ახალსოფელი ჰესი“

  100.00%

 • 02

  შპს „ბიომას ენერჯი“

  100.00%

 • 03

  შპს „ბორჯომჰესი“

  100.00%

 • 04

  შპს „ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგური“

  50.00%

 • 05

  შპს „პარვუს ბასრა“

  49.90%

 • 06

  შპს „მაგანა ჰესი“

  49.00%

 • 07

  შპს „ნავიტას ჰიდროგენი“

  49.00%

 • 08

  შპს „ჩორდულა ჰესი“

  45.00%

 • 09

  შპს ,,Qareli Wind Farm“

  40.00%

 • 10

  შპს ,,ყვირილა ჰესი“

  20.00%

 • 11

  შპს „საქართველოს მზის კომპანია“

  10.00%

 • 12

  შპს „სოლარე ჯორჯია“

  10.00%