უდაბნოს მზის ელექტროსადგური
უდაბნოს მზის ელექტროსადგური
თარიღი :

უდაბნოს მზის ელექტროსადგური

დასახელება: უდაბნოს მზის ელექტროსადგური;

ადგილმდებარეობა: კახეთის რეგიონი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი უდაბნოს ტერიტორია;

სიმძლავრე: 6.08 მგვტ;

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. უდაბნოს მიმდებარე ტერიტორიაზე უდაბნოს მზის ელექტროსადგურისპროექტის განვითარებისა და მშენებლობის მიზნით 2021 წლის 01 ივლისს სსსაქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდისმიერ გამოცხადდა ინტერესთა გამოხატვა, რომელშიც უმაღლესი შესყიდვის და გაყიდვის ოფციების განაკვეთების დაფიქსირების შედეგად გაიმარჯვა შპსნექსთ ენერჯიმ“.

შპსნექსთ ენერჯისადა ფონდს შორის 2021 წლის 13 სექტემბერს გაფორმდა საპარტნიორო შეთანხმება.

2022 წლის განმავლობაშიუდაბნოს მზის ელექტროსადგურისპროექტის ფარგლებში შემუშავდა დეტალური დიზაინის, აგრეთვე გახანგრძლივდა და დაკორექტირდა სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისკუთვნილ ქსელთან დაერთების ტექ-პირობა.

2023 წლის 10 თებერვალს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომგანახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემის დამტკიცებისა და აუქციონის წესების შემუშავების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2022 წლის 7 დეკემბრის N556 დადგენილების შესაბამისად, სიმძლავრის აუქციონი გამოაცხადა. აღნიშნულ აუქციონში მონაწილეობა მიიღო შპსსაქართველოს მზის კომპანიამდა გაიმარჯვა.

ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები პროექტის შემდგომი განვითარების მიზნით.